Toimintamme ydinkonsepti


Saavutamme Missiomme seuraavin keinoin:


1. Me yhdistämme tutkimuksen, strategian ja viestinnän

  • Tutkimus: Kaiken toiminnan ankkuroi monipuolinen akateeminen osaaminen, joka hyödyntää sekä teoreettisia että metodologisia kompetensseja. 
  • Strategia: Tuomme lisäarvoa yritysten ja organisaatioiden ylimmälle johdolle painavalla strategisella näkemyksellä.
  • Viestintä: Monikanavainen, moniarvoinen viestintämme pohjaa tinkimättömiin journalistisiin standardeihin.

 

Kim_concept

KLIKKAA KUVAA PÄÄSTÄKSESI VIDEOLINKKIIN 

 

2.  Me ajattelemme globaalisti - mutta toimimme kansallisella, pohjoismaisella ja eurooppalaisella tasolla.

  • Kotimarkkinoillamme olemme johtavia toimijoita yhteiskunta- ja taloustieteellisten arviointien ja analyysien tekemisessä: ymmärrämme oikean tiedon roolin ja arvon.
  • Teemme tiivistä yhteistyötä pohjoismaiden rajojen yli. Vahva pohjoismainen yhteisymmärrys on meille selkeä etu: tuomme alalle kokonaan uudenlaisen pohjoisen ulottuvuuden.
  • Olemme jäseninä alansa johtavassa eurooppalaisessa verkostossa, mikä taas vahvistaa ja monipuolistaa osaamisprofiiliamme entisestään: ovet ja ikkunat ovat auki maailmalle.