Arvot


Oxford Researchillä on kolme perusarvoa, jotka kaikki sen työntekijät jakavat. Nämä arvot muodostavat yrityskulttuurimme ja työntekijäpolitiikkamme kivijalan.


Arvomme määrittelevät sen, kuinka toimimme yhdessä ja teemme työmme. Uskomme, että yksi organisaatiomme ehdottomista vahvuuksista on se, että olemme kaikki yksilöitä, joilla on erilaiset arvot, normit ja asennemaailma. Tämän johdosta Oxford Research on monimuotoisuutta arvostava ja suosiva työpaikka, jossa jokaisella työntekijällä on mahdollisuus oppia, kasvaa ja kehittyä.    


Vastuunkanto, suvaitsevaisuus ja oppiminen ovat arvoja, jotka tiimimme kaikki jäsenet voivat allekirjoittaa - ja joita he myös edistävät päivittäisillä toimillaan. Tämä arvopohja määrittää sen, kuinka toimimme työyhteisömme sisällä ja sen ulkopuolella. Vastuunkanto


• Luotamme toisiimme.

• Kannamme vastuun tehtävistämme ja kerromme muille, jos taakka käy liian raskaaksi.

• Annamme muille tilaa ja vapautta työskennellä itsenäisesti.

• Teemme yhdessä työtä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.Suvaitsevaisuus


• Kunnioitamme toistemme erilaisuutta - ammatillisella, sosiaalisella ja henkilökohtaisella tasolla.

• Olemme valmiit ottamaan vastaan kritiikkiä.

• Opimme virheistämme ja kestämme muiden virheet.

• Työ tehdään joustavasti siten, että kukin tiimin jäsen saa toimia siinä viitekehyksessä, joka parhaiten palvelee hänen henkilökohtaisia tarpeitaan - olipa sitten kysymys perheeseen, ikään tai luonteeseen liittyvistä seikoista. 

• Työaika on joustava.Oppiminen


• Jaamme tietoa ja välitämme kokemusta läpi organisaation.

• Pyrimme kasvamaan ammatillisesti, henkilökohtaisesti ja sosiaalisesti.

• Rohkaisemme ja ylläpidämme jatkuvaa sisäistä ja ulkoista koulutusta.

• Luomme tiimin jäsenille henkilökohtaiset kehityspolut.

• Delegoimme vastuuta tarpeen mukaan.

• Olemme sitoutuneita työhömme ja nautimme siitä.