Finland's Giant Data Center OpportunityOxford Research on julkaissut raportin “Finland’s Giant Data Center Opportunity”, jonka mukaan ulkomaiset palvelinkeskusinvestoinnit voivat tuoda Suomeen jopa 50 000 henkilötyövuotta ja 11 miljardin euron taloudelliset kokonaisvaikutukset kymmenen vuoden kuluessa. Raportti luovutettiin maanantaina 2.2.2015 pääministeri Alexander Stubbille ja Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakalle.


Suomi voi kehittyä Euroopan digitaalisen infrastruktuurin solmukohdaksi ja saavuttaa näin merkittävää talouskasvua, kertoo Oxford Research -tutkimusyhtiön raportti. Sen mukaan Suomen orastava palvelinkeskusklusteri voi synnyttää arviolta jopa 50 000 henkilötyövuoden edestä työpaikkoja ja 11 miljardin euron taloudellisen kokonaisvaikutuksen kymmenen vuoden sisällä.

 

Pilvipalvelujen suosion ja dataliikenteen räjähdysmäisen kasvun myötä palvelinkeskuksiin investoidaan globaalisti jopa 110 miljardia euroa vuosittain. Hyvän sijaintinsa ja markkinoidensa vuoksi Eurooppaan tullaan rakentamaan Boston Consulting Groupin arvion mukaan 60 uutta suurta palvelinkeskusta vuoteen 2020 mennessä.

 

Suomi voi saada näistä investoinneista hyvän osan. Suomen vahvuuksia palvelinkeskusten houkuttelussa ovat huippuluokan energiainfrastruktuuri, kehityskelpoiset maa-alueet, hyvät verkkoyhteydet, viileä ilmasto ja turvallinen ympäristö. Lisäksi palvelinkeskuksille myönteinen säädösympäristö on Suomelle kilpailuetu.

 

Suomeen ollaan jo rakentamassa esimerkiksi Googlen, Microsoftin ja Yandexin suuria palvelinkeskuksia. Uusia palvelinkeskusinvestointeja suunnitellaan muun muassa DC-ROI-Helsingin toimesta. Pelkästään Googlen, Microsoftin ja Yandexin käynnissä olevien hankkeiden yhteenlaskettu arvo on 1,3 miljardia euroa. Näistä Googlen 800 miljoonan euron palvelinkeskusinvestointi on suurin Suomeen kohdistunut uutta toimintaa luova ulkomainen investointi (nk. greenfield investment).

 

Palvelinkeskukset sijoittuvat usein rakennemuutosalueille ─ Suomessa esimerkiksi entisille paperiteollisuuspaikkakunnille ─ missä niiden työllistävä vaikutus on merkittävä. Esimerkiksi Googlen Haminan palvelinkeskuksen rakentaminen on jatkunut vuodesta 2009 ja rakennustyömaa työllistää parhaimmillaan 1800 työntekijää. Lisäksi palvelinkeskuksen operoinnista ja ylläpidosta vastaa tällä hetkellä 230 työntekijää. Googlen palvelinkeskusinvestoinnista syntyy vuosittain kymmenien miljoonien eurojen palkkasumma ja lisäksi työllistäviä vaikutuksia koko palvelinkeskuksen arvoketjuun.

 

Raportti nostaa keskusteluun palvelinkeskusten tuoman mahdollisuuden Suomen taloudelle. Mahdollisuudesta kumpuavien hyötyjen kotiuttamiseksi Oxford Research suosittelee raportissaan kansallisten vahvuuksien tehokkaampaa hyödyntämistä, koulutus- ja innovaatiojärjestelmän valjastamista palvelinkeskuksia tukevan ekosysteemin rakentamiseksi sekä kansallisen ja EU-tason lainsäädännön muutosten riskien arvioimista investointien näkökulmasta.

 

Raportin voi ladata alla olevasta kuvan linkistä.

 

Raportti kuva

 

 

02-02-2015


 • Julkiset palvelut

  Asiakas julkisten palveluiden kehittämisen lähtökohdaksi

 • MyData

  Tiedon parempi saatavuus mahdollistaa yksilöityjä palveluita.

 • Kirjastot ja talous

  Kirjastojen talousvaikutukset ovat miljardiluokkaa

 • Uudet toimitilat

  Olemme muuttaneet Töölöön, tervetuloa käymään

 • Yhtäköyttä-raportti

  Yhtäköyttä-hankkeessa edistetään tiedon sitomista päätöksentekoon.

 • Perheenyhdistäminen

  Perheenyhdistämisen edellytysten tiukentamisen vaikutukset

 • Dataosaaminen

  Kartoitimme massadatan ja omadatan sekä robotiikan ja automaation osaamistarpeita

 • Guggenheim Helsinki

  OR selvitti museohankkeen vaikutuksia Helsingin vetovoimaan.

 • Hankintastrategia

  Kuntien hankinnat parantavat alueiden elinvoimaisuutta.

 • Yhtäköyttä

  Yhtäköyttä-hankkeen kokeiluja kehitettiin yhdessä yleisön kanssa

 • Riskisijoitukset

  Oxford Research selvitti Euroopan komissiolle VC-markkinoita

 • Merialan osaaminen

  Oxford Research selvitti Suomen meriklusterin osaamistarpeita Kyamkin kanssa

 • Yhteinen tietopohja

  Oxford Research mukana edistämässä tiedon käyttöä päätöksenteossa

 • Tasa-arvo tieteessä

  Oxford Research toteutti kansainvälisen vertailun tasa-arvosta tutkimuksessa.

 • Lounasetuselvitys

  Oxford Research selvitti lounasedun taloudellisia vaikutuksia.

 • Arviointi TEMille

  Oxford Research toteuttaa vaikuttavuusarvioinnin esiselvityksen

 • Uusi johto

  Arttu Vainio aloitti Oxford Researchin toimitusjohtajana

 • Avoin hallinto

  Selvitimme OGP:n toteutumista Suomessa

 • Perheystävällisyys

  Tutkimme tanskalaisten työpaikkojen perheystävällisiä käytäntöjä

 • Uusi julkaisu

  Älykkään meriteollisuuden tilanne- ja mahdollisuuskartoitus julkaistu

 • Palvelinkeskukset

  "Finland's Giant Data Center Opportunity" raportti luovutettiin pääministerille.

 • Meriteollisuus

  Oxford ja Helsingin kaupunki yhteistyöhön älykkään meriteollisuuden edistämiseksi

 • Vuoden Isä 2014

  Toimitusjohtaja Jouni Eho on saanut Vuoden Isä kunniamaininnan vuonna 2014.

 • MOCT arviointi

  Oxford Research arvioi MOCT hankkeen Greater Helsinki Promotionille

 • Työvoimapolitiikka

  Oxford Research selvittää työvoimapoliittisen koulutuksen organisoitumista.

 • Vint Cerf

  Vint Cerf ensimmäistä kertaa Suomessa Googlen ja Oxford Researchin seminaarissa.

 • Uusi vahvistus

  KTM Jussi Nissilä aloittaa vanhempana analyyttikkona elokuun alusta

 • Sopupelaaminen

  Euroopan komission toimeksiantama tutkimus sopupelaamisesta Euroopassa

 • Kasvuyrittäjyys

  Oxford Research analysoi kasvuyrittäjyyttä ja yliopistoyhteistyötä

 • Digitalisaatio

  Oxford Research mittaa yritysten digitalisaation astetta Googlen toimeksiannosta

 • Uusi raportti

  Englannikielisen perusopetuksen käynnistämistä selvitettiin Kotkan-Haminan seudul

 • NELI:n arviointi

  Oxford Research arvioi North European Logistics Instituten toimintaa.

 • Helsinki-Tallinna

  Oxford Research konsultoi Helsingin kaupunkia Juutinrauman parhaista käytännöistä

 • Tasa-arvo

  Oxford Research toteuttaa Pohjoismaisen kartoituksen tasa-arvon toteutumisesta.

 • Uusi julkaisu

  Oxford Research julkaisi joukkoistamiskokeilun tuloksista kertovan raportin

 • Kehityskäytävä

  Oxford, Aalto Yliopisto ja Demos rakentavat kestävää Tukholma-Pietari kehityskäyt

 • Helsingin toimisto

  Oxford Research laajentaa Suomessa ja avasi Helsingin toimiston

 • Aurinkoenergia

  Oxfordin Teresa Haukkala alusti eduskunnan tulevaisuusvaliokuntaa aurinkoenergias

 • Suomen tiimi kasvaa

  VTM Lotta Engdahl tuo tiimiin menetelmäosaamista sekä kokemusta tutkimusprojektie

 • Jätä avoin hakemus!

  Haemme jatkuvasti motivoituneita osaajia eritasoisiin tehtäviin.

 • Joukkoistaminen

  Oxford Research konsultoi Kotkaa strategiapäivityksen joukkoistamisessa

 • Päätökstenteko

  Oxford Research analysoi uudenlaista paikkalista päätöksentekokulttuuria

 • Oxford vahvistuu

  VTM Teresa Haukkala vahvistamaan Oxford Researchin tiimiä

 • Kestävä matkailu

  Lisää matkailijoita, yhteistyötä ja investointeja kestävän kehityksen avulla!

 • Videokooste

  Täältä pääset Oxford Knowledge Cafen videokoosteeseen!

 • Truly Nordic

  Suomen Oxford Research täydentää Tanskan, Ruotsin ja Norjan palveluverkostoa

 • Knowledge Cafe

  Tule kansainväliseen huippuseminaariimme Kotkassa 23.10.2012.

 • Uusi tutkija

  Oxford Research kasvaa. Uusi tutkija BA Erkki Hedenborg aloittaa vuoden 2013 alus

 • Huippuseminaari

  Ilmoittaudu mukaan 10.6.2013 seminaariin!

 • Tiimi vahvistuu

  KTM Vesa Kokkonen aloitti analyytikkona Oxford Researchissä

 • Uusia vahvistuksia

  Oxfordin Suomen tiimi vahvistui Annika Utriaisella ja Juho-Matti Paavolalla

 • Edustustehtävä

  Toimitusjohtaja Jouni Eho edustaa Suomea tasa-arvo seminaarissa Berliinissä