Kirjastojen vaikutukset taloudelle miljardiluokkaaKirjastot parantavat lukutaitoa, ehkäisevät syrjäytymistä, tarjoavat tiloja ihmisten kohtaamiseen ja kouluttavat toimimaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Tarkkaa arviota kirjastojen merkityksestä kansantaloudelle on mahdoton antaa, mutta kokoelmien, tilojen ja henkilöstön kautta syntyvät vaikutukset ovat miljardiluokkaa.


Oxford Research selvitti kirjastojen taloudellisia vaikutuksia Suomen kirjastoseuran toimeksiannosta. Selvityksessä vaikutuksia lähestytään loogisen viitekehyksen kautta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on käytetty return of investment (ROI) -malleja tai panos-tuotosanalyyseja. Näiden tarkastelun pohjalta raportissa todetaan, että yksi euro kirjastoihin tuottaa noin neljä euroa talouteen.

 

Loogisessa viitekehyksessä lähdetään liikkeelle resursseista, joilla saadaan aikaan toimintoja. Toiminnoilla saadaan aikaan tuotos, jolla on vaikutuksia. Tutkimuksessa havaittiin kolme keskeistä resurssia: kokoelmat, tilat ja henkilöstö. Näiden kolmen resurssin vaikutuksen, lukutaidon paranemisen, ihmisten kohtaamisen ja kansalaisten digitaitojen paranemisen, myötä syntyy myös kirjastojen taloudellinen vaikutus.

 

PISA-arvion mukaan Suomessa on jokaisessa ikäluokassa lähes 7 000 nuorta, jotka ovat syrjäytymisvaarassa heikon lukutaidon takia. Toisaalta lukutaito vaikuttaa myös hyvin lukevien työelämäkykyihin ja esimerkiksi palkkaukseen. Sekä syrjäytymisen ehkäisemisen ja työelämätaitojen tukemisen vaikutukset nousevat miljardeihin euroihin.

 

Digitalisoituvassa maailmassa ihmiset tarvitsevat edelleen tiloja työntekoon, opiskeluun ja toistensa kohtaamiseen.  Laajemmin kansalaisyhteiskunta tarvitsee avoimia toiminta-areenoita.  Kirjastot ovat vastanneet tähän tarpeeseen ja tällä on sekä suora että epäsuora taloudellinen vaikutus. Suora vaikutus syntyy, kun kirjastossa työskentelevät yrittäjät verkostoituvat ja luovat uutta liiketoimintaa. Epäsuora vaikutus syntyy esimerkiksi maahanmuuttajien integraatio nopeutumisen ja työllisyyden paranemisen kautta. Avoimien julkisten tilojen merkitystä kannattaisikin tutkia enemmän ulkomaisten mallien mukaisesti.

 

Kirjastot ovat löytäneet merkittävän roolin ihmisten digitaitojen tukemisessa. Matalan kynnyksen neuvontapaikkoina ne tarjoavat tukea erilaisiin tietoteknisiin ongelmiin ja laajempaa kurssitusta digitaitojen kehittämiseen.  Julkinen sektori tavoittelee satojen miljoonien säästöjä digitalisoinnin kautta.  Tavoite jää saavuttamatta, jos ihmiset eivät opi digitaitoja. Tässä kirjastoilla on merkittävä rooli. Ne voivat olla takaamassa yhteiskunnalle miljoonien säästöt.

 

Kirjastojen kustannukset yhteiskunnalle ovat 333 miljoonaa. Tämä on vain reilu prosentti kuntatalouden nettomenoista.  Vaikutukset nousevat etenkin osaamisen kehittämisen kautta miljardiluokkaan. Kun yhteiskunta kantaa huolta eriarvoistumisesta, syrjäytymisestä ja esimerkiksi heikkenevästä lukutaidosta, on otettava huomioon, että kirjastot tekevät työtä tällä alalla. Kirjastoihin tehtävät panostukset palautuvat yhteiskunnalle takaisin moninkertaisina.

 

Raportti on ladattavissa kokonaisuudessaan Suomen kirjastoseuran nettisivuilta.

 

Kuva: Tony Webster, Wikimedia Commons, licenced undet CC BY 2.0

07-06-2017


 • Julkiset palvelut

  Asiakas julkisten palveluiden kehittämisen lähtökohdaksi

 • MyData

  Tiedon parempi saatavuus mahdollistaa yksilöityjä palveluita.

 • Kirjastot ja talous

  Kirjastojen talousvaikutukset ovat miljardiluokkaa

 • Uudet toimitilat

  Olemme muuttaneet Töölöön, tervetuloa käymään

 • Yhtäköyttä-raportti

  Yhtäköyttä-hankkeessa edistetään tiedon sitomista päätöksentekoon.

 • Perheenyhdistäminen

  Perheenyhdistämisen edellytysten tiukentamisen vaikutukset

 • Dataosaaminen

  Kartoitimme massadatan ja omadatan sekä robotiikan ja automaation osaamistarpeita

 • Guggenheim Helsinki

  OR selvitti museohankkeen vaikutuksia Helsingin vetovoimaan.

 • Hankintastrategia

  Kuntien hankinnat parantavat alueiden elinvoimaisuutta.

 • Yhtäköyttä

  Yhtäköyttä-hankkeen kokeiluja kehitettiin yhdessä yleisön kanssa

 • Riskisijoitukset

  Oxford Research selvitti Euroopan komissiolle VC-markkinoita

 • Merialan osaaminen

  Oxford Research selvitti Suomen meriklusterin osaamistarpeita Kyamkin kanssa

 • Yhteinen tietopohja

  Oxford Research mukana edistämässä tiedon käyttöä päätöksenteossa

 • Tasa-arvo tieteessä

  Oxford Research toteutti kansainvälisen vertailun tasa-arvosta tutkimuksessa.

 • Lounasetuselvitys

  Oxford Research selvitti lounasedun taloudellisia vaikutuksia.

 • Arviointi TEMille

  Oxford Research toteuttaa vaikuttavuusarvioinnin esiselvityksen

 • Uusi johto

  Arttu Vainio aloitti Oxford Researchin toimitusjohtajana

 • Avoin hallinto

  Selvitimme OGP:n toteutumista Suomessa

 • Perheystävällisyys

  Tutkimme tanskalaisten työpaikkojen perheystävällisiä käytäntöjä

 • Uusi julkaisu

  Älykkään meriteollisuuden tilanne- ja mahdollisuuskartoitus julkaistu

 • Palvelinkeskukset

  "Finland's Giant Data Center Opportunity" raportti luovutettiin pääministerille.

 • Meriteollisuus

  Oxford ja Helsingin kaupunki yhteistyöhön älykkään meriteollisuuden edistämiseksi

 • Vuoden Isä 2014

  Toimitusjohtaja Jouni Eho on saanut Vuoden Isä kunniamaininnan vuonna 2014.

 • MOCT arviointi

  Oxford Research arvioi MOCT hankkeen Greater Helsinki Promotionille

 • Työvoimapolitiikka

  Oxford Research selvittää työvoimapoliittisen koulutuksen organisoitumista.

 • Vint Cerf

  Vint Cerf ensimmäistä kertaa Suomessa Googlen ja Oxford Researchin seminaarissa.

 • Uusi vahvistus

  KTM Jussi Nissilä aloittaa vanhempana analyyttikkona elokuun alusta

 • Sopupelaaminen

  Euroopan komission toimeksiantama tutkimus sopupelaamisesta Euroopassa

 • Kasvuyrittäjyys

  Oxford Research analysoi kasvuyrittäjyyttä ja yliopistoyhteistyötä

 • Digitalisaatio

  Oxford Research mittaa yritysten digitalisaation astetta Googlen toimeksiannosta

 • Uusi raportti

  Englannikielisen perusopetuksen käynnistämistä selvitettiin Kotkan-Haminan seudul

 • NELI:n arviointi

  Oxford Research arvioi North European Logistics Instituten toimintaa.

 • Helsinki-Tallinna

  Oxford Research konsultoi Helsingin kaupunkia Juutinrauman parhaista käytännöistä

 • Tasa-arvo

  Oxford Research toteuttaa Pohjoismaisen kartoituksen tasa-arvon toteutumisesta.

 • Uusi julkaisu

  Oxford Research julkaisi joukkoistamiskokeilun tuloksista kertovan raportin

 • Kehityskäytävä

  Oxford, Aalto Yliopisto ja Demos rakentavat kestävää Tukholma-Pietari kehityskäyt

 • Helsingin toimisto

  Oxford Research laajentaa Suomessa ja avasi Helsingin toimiston

 • Aurinkoenergia

  Oxfordin Teresa Haukkala alusti eduskunnan tulevaisuusvaliokuntaa aurinkoenergias

 • Suomen tiimi kasvaa

  VTM Lotta Engdahl tuo tiimiin menetelmäosaamista sekä kokemusta tutkimusprojektie

 • Jätä avoin hakemus!

  Haemme jatkuvasti motivoituneita osaajia eritasoisiin tehtäviin.

 • Joukkoistaminen

  Oxford Research konsultoi Kotkaa strategiapäivityksen joukkoistamisessa

 • Päätökstenteko

  Oxford Research analysoi uudenlaista paikkalista päätöksentekokulttuuria

 • Oxford vahvistuu

  VTM Teresa Haukkala vahvistamaan Oxford Researchin tiimiä

 • Kestävä matkailu

  Lisää matkailijoita, yhteistyötä ja investointeja kestävän kehityksen avulla!

 • Videokooste

  Täältä pääset Oxford Knowledge Cafen videokoosteeseen!

 • Truly Nordic

  Suomen Oxford Research täydentää Tanskan, Ruotsin ja Norjan palveluverkostoa

 • Knowledge Cafe

  Tule kansainväliseen huippuseminaariimme Kotkassa 23.10.2012.

 • Uusi tutkija

  Oxford Research kasvaa. Uusi tutkija BA Erkki Hedenborg aloittaa vuoden 2013 alus

 • Huippuseminaari

  Ilmoittaudu mukaan 10.6.2013 seminaariin!

 • Tiimi vahvistuu

  KTM Vesa Kokkonen aloitti analyytikkona Oxford Researchissä

 • Uusia vahvistuksia

  Oxfordin Suomen tiimi vahvistui Annika Utriaisella ja Juho-Matti Paavolalla

 • Edustustehtävä

  Toimitusjohtaja Jouni Eho edustaa Suomea tasa-arvo seminaarissa Berliinissä