Guggenheim lisää Helsingin vetovoimaa, mutta se tulee toteuttaa yhteistyössä muun kulttuurikentän kanssaKansainvälisesti tunnetut museot lisäävät sijaintialueidensa matkailullista vetovoimaa. Haastatellut asiantuntijat uskovat, että Guggenheimin brändi vahvistaisi Helsingin tunnettuutta ja toisi alueelle runsaasti uusia matkailijoita. Kulttuuri-investoinneilla uskotaan myös olevan vaikutuksia ulkomaisten sijoitusten houkutteluun. Kaupungin vetovoima ei kuitenkaan riipu yksittäisestä kulttuurikohteesta, vaan perustuu usean eri tekijän, kuten historian, perinteiden, rakennuskannan, palvelutarjonnan ja kulttuurielämän varaan.


Helsingin kaupunki ja Guggenheim Helsinki -tukisäätiö esittelivät uuden mallin Guggenheim-museon perustamiseksi. Oxford Research osallistui Helsingin kaupungin esityksen pohjaksi tekemään selvitykseen hankkeen vaikutuksista. Toteuttamassamme erillisselvityksessä keskityttiin tarkastelemaan erityisesti vaikutuksia Helsingin tunnettuuteen ja vetovoimaan sekä yritysten toimintaympäristöön. Selvitystä varten tarkasteltiin aihetta koskevaa aikaisempaa tutkimusta ja haastateltiin yhteensä 28 asiantuntijaa. Lisäksi yhdessä Oxford Researchin Ruotsin, Tanskan ja Norjan maatoimistojen kanssa toteutettiin Pohjoismaisten pääkaupunkien kulttuuritoiminnan ja matkailun vertailu.

 

Haastatellut asiantuntijat kokevat Guggenheim Helsingin hyvänä keinona saada Suomeen tunnettu kansainvälinen brändi, joka lisää Helsingin tunnettuutta sekä tekee kaupungista mielenkiintoisemman matka- ja konferenssikohteen. Helsinki on jäänyt kulttuuri-investoinneissa muista Pohjoismaiden pääkaupungeista jälkeen, minkä johdosta myös kulttuurimatkailun uskotaan kasvaneen Helsingissä muita kaupunkeja hitaammin. Kilpailuasetelman sijaan kannattaa kuitenkin hakea Itämeren alueen synergiaetuja matkailijoiden houkuttelemisessa.

 

Guggenheimin brändi nähdään pääsääntöisesti mahdollisuudeksi, mutta sen hyödyntämisessä on myös haasteita. Mahdollinen ristiriita liittyy "franchising"-periaatteella toimivan kulttuuri-instituution sekä Helsingissä viime aikoina korostuneen ruohonjuuritason kulttuuritoiminnan ja eksoottisuuden yhteensovittamiseen. Haastatellut kulttuuritoimijat korostivatkin, että Guggenheim Helsinki -museon tulee löytää oma paikkansa ja profiilinsa osana suomalaista taiteen ja kulttuurin kenttää.

 

Raportin voi ladata tästä linkistä.

 

Helsingin kaupungin tiedote aiheesta.

03-11-2016


 • Julkiset palvelut

  Asiakas julkisten palveluiden kehittämisen lähtökohdaksi

 • MyData

  Tiedon parempi saatavuus mahdollistaa yksilöityjä palveluita.

 • Kirjastot ja talous

  Kirjastojen talousvaikutukset ovat miljardiluokkaa

 • Uudet toimitilat

  Olemme muuttaneet Töölöön, tervetuloa käymään

 • Yhtäköyttä-raportti

  Yhtäköyttä-hankkeessa edistetään tiedon sitomista päätöksentekoon.

 • Perheenyhdistäminen

  Perheenyhdistämisen edellytysten tiukentamisen vaikutukset

 • Dataosaaminen

  Kartoitimme massadatan ja omadatan sekä robotiikan ja automaation osaamistarpeita

 • Guggenheim Helsinki

  OR selvitti museohankkeen vaikutuksia Helsingin vetovoimaan.

 • Hankintastrategia

  Kuntien hankinnat parantavat alueiden elinvoimaisuutta.

 • Yhtäköyttä

  Yhtäköyttä-hankkeen kokeiluja kehitettiin yhdessä yleisön kanssa

 • Riskisijoitukset

  Oxford Research selvitti Euroopan komissiolle VC-markkinoita

 • Merialan osaaminen

  Oxford Research selvitti Suomen meriklusterin osaamistarpeita Kyamkin kanssa

 • Yhteinen tietopohja

  Oxford Research mukana edistämässä tiedon käyttöä päätöksenteossa

 • Tasa-arvo tieteessä

  Oxford Research toteutti kansainvälisen vertailun tasa-arvosta tutkimuksessa.

 • Lounasetuselvitys

  Oxford Research selvitti lounasedun taloudellisia vaikutuksia.

 • Arviointi TEMille

  Oxford Research toteuttaa vaikuttavuusarvioinnin esiselvityksen

 • Uusi johto

  Arttu Vainio aloitti Oxford Researchin toimitusjohtajana

 • Avoin hallinto

  Selvitimme OGP:n toteutumista Suomessa

 • Perheystävällisyys

  Tutkimme tanskalaisten työpaikkojen perheystävällisiä käytäntöjä

 • Uusi julkaisu

  Älykkään meriteollisuuden tilanne- ja mahdollisuuskartoitus julkaistu

 • Palvelinkeskukset

  "Finland's Giant Data Center Opportunity" raportti luovutettiin pääministerille.

 • Meriteollisuus

  Oxford ja Helsingin kaupunki yhteistyöhön älykkään meriteollisuuden edistämiseksi

 • Vuoden Isä 2014

  Toimitusjohtaja Jouni Eho on saanut Vuoden Isä kunniamaininnan vuonna 2014.

 • MOCT arviointi

  Oxford Research arvioi MOCT hankkeen Greater Helsinki Promotionille

 • Työvoimapolitiikka

  Oxford Research selvittää työvoimapoliittisen koulutuksen organisoitumista.

 • Vint Cerf

  Vint Cerf ensimmäistä kertaa Suomessa Googlen ja Oxford Researchin seminaarissa.

 • Uusi vahvistus

  KTM Jussi Nissilä aloittaa vanhempana analyyttikkona elokuun alusta

 • Sopupelaaminen

  Euroopan komission toimeksiantama tutkimus sopupelaamisesta Euroopassa

 • Kasvuyrittäjyys

  Oxford Research analysoi kasvuyrittäjyyttä ja yliopistoyhteistyötä

 • Digitalisaatio

  Oxford Research mittaa yritysten digitalisaation astetta Googlen toimeksiannosta

 • Uusi raportti

  Englannikielisen perusopetuksen käynnistämistä selvitettiin Kotkan-Haminan seudul

 • NELI:n arviointi

  Oxford Research arvioi North European Logistics Instituten toimintaa.

 • Helsinki-Tallinna

  Oxford Research konsultoi Helsingin kaupunkia Juutinrauman parhaista käytännöistä

 • Tasa-arvo

  Oxford Research toteuttaa Pohjoismaisen kartoituksen tasa-arvon toteutumisesta.

 • Uusi julkaisu

  Oxford Research julkaisi joukkoistamiskokeilun tuloksista kertovan raportin

 • Kehityskäytävä

  Oxford, Aalto Yliopisto ja Demos rakentavat kestävää Tukholma-Pietari kehityskäyt

 • Helsingin toimisto

  Oxford Research laajentaa Suomessa ja avasi Helsingin toimiston

 • Aurinkoenergia

  Oxfordin Teresa Haukkala alusti eduskunnan tulevaisuusvaliokuntaa aurinkoenergias

 • Suomen tiimi kasvaa

  VTM Lotta Engdahl tuo tiimiin menetelmäosaamista sekä kokemusta tutkimusprojektie

 • Jätä avoin hakemus!

  Haemme jatkuvasti motivoituneita osaajia eritasoisiin tehtäviin.

 • Joukkoistaminen

  Oxford Research konsultoi Kotkaa strategiapäivityksen joukkoistamisessa

 • Päätökstenteko

  Oxford Research analysoi uudenlaista paikkalista päätöksentekokulttuuria

 • Oxford vahvistuu

  VTM Teresa Haukkala vahvistamaan Oxford Researchin tiimiä

 • Kestävä matkailu

  Lisää matkailijoita, yhteistyötä ja investointeja kestävän kehityksen avulla!

 • Videokooste

  Täältä pääset Oxford Knowledge Cafen videokoosteeseen!

 • Truly Nordic

  Suomen Oxford Research täydentää Tanskan, Ruotsin ja Norjan palveluverkostoa

 • Knowledge Cafe

  Tule kansainväliseen huippuseminaariimme Kotkassa 23.10.2012.

 • Uusi tutkija

  Oxford Research kasvaa. Uusi tutkija BA Erkki Hedenborg aloittaa vuoden 2013 alus

 • Huippuseminaari

  Ilmoittaudu mukaan 10.6.2013 seminaariin!

 • Tiimi vahvistuu

  KTM Vesa Kokkonen aloitti analyytikkona Oxford Researchissä

 • Uusia vahvistuksia

  Oxfordin Suomen tiimi vahvistui Annika Utriaisella ja Juho-Matti Paavolalla

 • Edustustehtävä

  Toimitusjohtaja Jouni Eho edustaa Suomea tasa-arvo seminaarissa Berliinissä